Staatssecretaris

Om te bewijzen dat een hoge melkproductie samen kan gaan met een goede dierwelzijn, hebben de toenmalige Minister van LNV, Hajo Apotheker en de toenmalige staatssecretaris Geke Faber, een uitnodiging gekregen voor 3 werkbezoeken van LTO Nederland. Een van de bedrijven die werden bezocht was ons bedrijf. Helaas was de Minister niet in staat om een bezoek te brengen, maar de staatssecretaris kwam wel, met een hoge ambtenaar.

Van LTO waren onder andere Jan Cees Vogelaar als vakgroep voorzitter melkveehouderij en Jan Laarman, vakgroep voorzitter melkveehouderij van het GLTO aanwezig.