Artikel Agrarisch Dagblad

20 november 2004 schreef het Agrarisch Dagblad over het thema: Stalhygiëne. Omdat door ons melkveebedrijf al meer dan 26 jaar eerste klas melk geleverd wordt, is er een artikel verschenen over het bedrijf gemaakt met betrekking tot de kwaliteit en hygiëne. Onderstaand het artikel.


Een schoner filter door rust en aandacht bij het melken
Bertus en Heleen Dijk runnen samen de maatschap Ludiek, een melkveehouderij met vijvenzestig melkkoeien in het Overijsselse Lemelerveld. Het bedrijf levert al 26 jaar lang eerste klas melk. Hoe belangrijk is stalhygiëne in hun bedrijfsvoering?

Bertus en Heleen Dijk runnen samen de maatschap Ludiek, een melkveehouderij met vijvenzestig melkkoeien in het Overijsselse Lemelerveld. Het bedrijf levert al 26 jaar lang eerste klas melk. Hoe belangrijk is stalhygiëne in hun bedrijfsvoering?
's Morgens staan ze beide in het melkstal, ’s avonds begint Heleen met melken en eindigt Bertus de melkronde. “Bertus melkt schoner”, verklaart Heleen. “Dat is te zien in de filter. Ik ben wat sneller, wat driftiger met melken. Bovendien heb je ook wel wat kracht nodig om schoon te maken, misschien ligt het daar ook wel aan.” Bertus: “Ik neem nog wel eens wat tijd extra voor bepaalde koeien. Die dieren die goed produceren en die zich hier gedurende al die jaren al hebben bewezen, daar heb ik toch iets mee. Wat extra tijd en aandacht, dat helpt wel bij het schoon melken. Bovendien geeft me dat ook plezier bij het werk.”
De rustiger manier van werken is met de jaren gekomen. Want, herinnert Bertus zich, toen hij in 1978 met z’n vader in maatschap ging werken, was híj degene die snel en fanatiek aan de slag ging in de melkstal. Uit de filter was in die periode af te lezen dat zijn vader de koeien schoner molk. Bertus’ vader begon het bedrijf, toen nog gemengd, in 1958.

Later sloot Bertus zich dus aan in de maatschap en in 1994 zetten Bertus en Heleen de melkveehouderij gezamenlijk in maatschap voort. Ze melken een quotum van 590.000 kgM met een vetpercentage van 4,5 procent. Zesentwintig jaar achtereen nu, levert het bedrijf eersteklas melk. Daarmee staan ze bovenin de lijst van bedrijven die deze prestatie over zo’n lange periode hebben geleverd. “Ook een kwestie van geluk, hoor”, stelt Bertus aan het begin van het gesprek. Maar al snel blijkt dat hij in de bedrijfsvoering bijna niets aan het toeval overlaat.
Aan smerige koeien heeft hij een hekel. Als het erg nat op het land is dan blijven die ook op stal, zodat ze niet door de modder ploegen op het land. “Of ze er zelf ook zoveel last van hebben als ik, is natuurlijk maar de vraag”, zegt hij lachend, maar ik houd de koeien graag zo schoon mogelijk en dat de zode niet vertrapt wordt. Uiers en staarten scheer een aantal keer per jaar en ik iedere herfst de hele koe. Eerder liet ik dat door de bedrijfsdienst doen omdat ik zelf nogal precies werk; daardoor nam die klus veel te veel tijd in beslag. Dit jaar heb ik het voor het eerst weer zelf gedaan; iets minder secuur en iets sneller dan voorheen.”
Eerder lagen de koeien op in gestrooide boxen. Een aantal jaar geleden besloten Bertus en Heleen om rubberen matrassen in de stal te leggen en nu hebben toch gedeeltelijk ingestrooide boxen weer z’n intrede gedaan. “Een proef”, verklaart Bertus. “Met het ingestrooide boxen kost het wat meer moeite om de boxen schoon te maken, maar ik heb het idee dat de koeien er wel droger op blijven.
Een paar boxen heb ik nu voorzien van een buis als achterrand, zodat de koeien de staarten in de box trekken en daar door ook schoner blijven.
Met papieren melkdoekjes maken Bertus en Heleen de uiers schoon voor het melken. Eén doekje per koe. Een aantal jaar geleden leidde de besmetting van een staphylococcenbacterie op het bedrijf tot het invoeren van deze maatregel. “We gebruikten in die periode nog katoenendoekjes, één doekje voor vier uiers, maar om te voorkomen dat die bacterie nog eens de kop zou opsteken, zijn we overgestapt op de papierenmelkdoekjes. Eerst was dat wel even wennen, leek het wat omslachtig. Maar nu gaat het eigenlijk automatisch.”
De melkstal is vorig jaar verbouwd van een 2x4 visgraat, naar een 2x7 50 graden melkstal, met een nieuw tanklokaal die ruimte biedt aan een tank voor 10.000 liter. Voorlopig doet een tank van 6.500 liter dienst.
De melkmachine wordt automatisch gereinigd de reiningensautomaat geeft aan of het reinigingsproces goed is verlopen of dat bijvoorbeeld de temperatuur van het reinigingswater te laag is geweest.
Bertus: “Uiteraard houden we kiem- en celgetal goed in de gaten en houden we de antibiotica-registratie nauwkeurig bij. Niet anders dan andere boeren. Eigenlijk komt het er op neer dat we op het bedrijf graag zo schoon mogelijk werken. Als je het bijhoudt heb je ook minder werk om het schoon te houden. Bovendien werkt het plezierig in een schone omgeving en dat staat bij ons voorop.”