Geschiedenis

Een stukje geschiedenis begint met Evert-Jan Dijk (geboren 1839) Hij kocht in 1868 een boerderij in Dalmsholte van de heer van Sonsbeek (oud minister) die veel van zijn landerijen in Dalmsholte verkocht. Van deze landerijen kocht Evert-Jan een huis met bijna 20 ha grond voor 3205 gulden. Zo werd hij eigenaar van een huis met grotendeels onontgonnen heide grond. Hij kocht van de gemeente Zwolle compost en liet dit per schip naar Dalmsholte brengen. Stukje bij beetje werd het land ontgonnen.

Na hem nam zijn jongste zoon, Bertus het bedrijf over. Het bedrijf groeide voor die tijd tot een vrij groot bedrijf met ongeveer 40 ha, 40 melkkoeien met varkens, kippen en wat akkerbouw. Ook werd er in die tijd ijzer-oer verkocht aan hoogovens. Deze moest met een sleepkar naar het Overijssels Kanaal gebracht worden. Na hem werd het bedrijf in 3 bedrijven opgesplitst.

In 1959 bouwde de oudste zoon van Bertus, Evert-Jan de boerderij op de huidige lokatie. Ook dit was eerst een gemengd bedrijf met koeien varkens en kippen. De 300 kippen verdwenen het eerst. In 1973 verdwenen de ongeveer 12 zeugen en werd er een ligboxenstal gebouwd met 60 boxen. Op de oude grupstal werden kalveren, drachtige vaarzen en droge koeien gehouden, terwijl de pinken in deze tijd in een verbouwde kippenhok, volledig op roosters gehuisvest werden.

In 1991 is de jongveestal gebouwd met de wagenloods. Toen is ook de zijmuur van de ligboxenstal naar buiten verplaatst, zodat de boxen groter werden en de lucht inlaat werd vergroot. In 1999 is het interieur van de stal gerenoveerd en werd er een roosterschuif geplaatst. De melkstal is in 2003 verbouwd van een 2 4 visgraat, naar een 2 7 50 graden stal. In 2006 is de ligboxenstal uitgebreidt met 30 ligboxen en 2 ruime strohokken.

En hier werkt de huidige generatie met veel plezier.