Huisvesting

De koeien staan in een goed geventileerde en pas gerenoveerde ligboxenstal. Deze dateert al uit 1974, maar dankzij goed onderhoud, regelmatige veranderingen en aanpassingen aan de dieren, is het een koe vriendelijke stal. In 1991 zijn bijvoorbeeld de boxen aangepast aan het formaat van de huidige koeien. In 1998 zijn er koematrassen in de boxen gekomen, is het voerhek aangepast en nog veel meer.

Dankzij ruime openingen aan de beide zijkanten van de stal en een grote open nok, is uit rookproeven gebleken dat de stal een goede ventilatie heeft, wat van invloed is op het dierwelzijn.

De roosterschuif zorgt voor constant schone vloeren, waardoor de klauwen van de koeien ook schoon blijven. De droge klauwen zijn hard en gezond.

Het jongvee heeft eveneens geen klagen over de huisvesting. Voor de pinken vanaf 6 maand is er een open luifel stal, zoals u kunt zien op de foto hiernaast. Deze opening is op het zuiden gericht, zodat in de winter de zon naar binnen kan schijnen zodat het klimaat behaaglijk is. Over frisse lucht hebben de pinken niet te klagen. Omdat slecht weer meestal uit het westen komt, is een deur als afsluiting naar het westen gemaakt, waardoor de pinken altijd droog blijven.

In de zomer gaan de pinken naar buiten. Dan krijgt de stal een flinke schoonmaak beurt, zodat de pinken in de herfst in een schone stal komen

Voor de jongste kalveren zijn er eenling boxjes tot 2 tot 4 week, daarna komen ze op een dichte vloer en boxjes, zodat al vroeg geleerd wordt om in boxen te liggen. In de zomer is voor de jongste kalveren een plaats in iglo's buiten en de oudere kalveren gaan in verschillende groepen naar buiten, waar ze bijgevoerd worden met brok.