Bedrijfsvoering

Gezonde koeien met een goede productie. Daar wordt voor gewerkt op Ludiek. Dat vertaalt zich in fokkerij maar ook in de voeding en huisvesting. De koeien lopen in de winter op stal en krijgen daar gras en mas, in de zomer lopen ze, net als de kalfjes en de pinken, dag en nacht buiten. Deze werkmethode heeft geresulteerd in 30 jaar eersteklas melk.

De huisvesting is diverse malen aangepast aan de koeien en de veranderende inzichten. Zo is er voor het jongvee een open luifel stal en voor de koeien is de ventilatie aangepast, zodat de dieren altijd frisse lucht hebben.