Algemeen

Ludiek is een melkveehouderij bedrijf dat momenteel 60 koeien heeft en 50 stuks jongvee. De koeien worden gehouden in een ligboxenstal en gemolken in een 27 50 graden melkstal van Delaval. De gemiddelde productie van de koeien is ongeveer 10.000 kg in 305 dagen. Het quotum bijna 650.000 kg melk met 4,48% vet. Van de 41,5 ha grond wat in gebuik is, wordt op 29,5 ha gras verbouwd en op 12 ha mas.

Bertus en Heleen boeren op een wijze dat ze vreugde in hun arbeid hebben. Het gaat hen vooral om het plezier in het werk. Plezier dat verkregen wordt door te werken in de landbouw. Dat moet de inkomsten bron zijn. Plezier welke ook verkregen wordt door het bedrijf aan andere mensen te laten zien en daarbij uitleg te geven.

Het bedrijf moet toonbaar zijn aan iedereen, een net bedrijf werkt plezierig. Bezoekers, bedrijfsmatig of particulier moeten een positieve indruk krijgen van alles op de boerderij.

Bij de uitoefening van het boeren vak, welke door Bertus al meer dan 26 jaar wordt ingevuld, wordt rekening gehouden met de (maatschappelijke) omgeving. Dat valt samen met de die altijd in het achterhoofd wordt gehouden dat we alles slechts rentmeesters zijn. Deze aspecten vertalen zich in het management. De milieu regels worden in acht genomen, evenals het dierenwelzijn.